Pretraga u nalozima za knjiženje

U svakom nalogu za knjiženje puštanjem nove verzije je moguće raditi pretragu prema kontu, nazivu stranke i opisu: 

U ovom tekstu