Obračun troškova i knjiženje naloga za službeni put

Nakon povratka sa službenog puta potrebno je uneti troškove sa službenog puta putanjom: 

Poslovanje > Službena putovanja >  Klik na Izdat nalog za službeno putovanje (prema statusu) > Troškovi i izveštaj

Potrebno je uneti podatke sa službenog puta (dnevnica, drugi troškovi...). Zatim je neophodno kliknuti na Predloži obračun.Kada su unešeni svi podaci  za troškove sa službenog puta, potrebno je kliknuti na Sačuvaj.

Da bi se proknjižilo službeno putovanje potrebno je kliknuti na Obračunaj u konkretnom službenom putovanju.

U ovom tekstu