Formiranje blagajničkog priliva/odliva direktno pri unosu izvoda banke

Na izvodu banke moguće je formirati priliv ili odliv blagajne direktno pri unosu reda izvoda.

Pri dodavanju izvoda ukoliko koristimo konto 2419 (prelazni račun), program nudi mogićnost unosa priliva/odliva blagajne:

Nakon potvrđivanja izvoda banke, napravi se i promet priliva ili odliva u modulu Blagajna na datum izvoda banke. Dnevnik blagajne ostaje u nacrtu, pa ga je neophodno potvrditi nakon  unosa svih podataka u blagajnu. 

U ovom tekstu