Robno u Minimaxu - proizvodnja u maloprodaji - pekare, restorani i sl.(SkyPos)

Kompletno robno poslovanje je u Minimax-u. Korisnik pokreće modul Zaliha, otvara maloprodajno skladište (količinsko vođenje zaliha), analitike za skladišta i skladište koje se vodi po prosečnim nabavnim cenama (gde se nalazi materijal za proizvodnju u maloprodaji).

Ova opcija je predviđena za proizvodnju u maloprodaji (pekare, ugostiteji, maloprodaje bez zaliha proizvoda i sl).  Bitno je  da prilikom podešavanja integracije sa SkyPos-om, budu uneta podešavanja za proizvodnju u maloprodaji :

*Oznaka skladišta je šifra maloprodajnog cenovnika (Šifarnici>Cenovnici)

*Oznaka za VP skladište je šifra veleprodajnog skladišta  gde se nalazi materijal za proizvodnju u maloprodaji

Ova vrsta integracije zahteva da fiktivna stranka koja se koristi za prenos prometa za fizička lica  "Dnevni izveštaj", ima unet podatak u delu Adresant (proizvoljni podaci):

  • Finansijski podaci o prodaji (DI , IR, AV) stižu iz POS-a u Modul Izdati računi i Dnevi izveštaj

Priikom pokretanja modula NIJE potrebno  da bude označena opcija <Unos podataka za knjiženje robnog razduženja>


Dnevni izveštaj 

Analitika : Skypos šifra poslovne jedinice

Opis : Šifra analitike + Dnevni izveštaj za  + datum

Datum: datum DI

Novčana jedinica: RSD

Načini plaćanja: sinhronizacija 

Stopa PDV-a: Prenos prometa po stopama i odvajanje Robe/Usluge.

Prihodi: Dobijamo podatke razvrstane po kontima prihoda i to :

                                Vrsta:                                 Konto:

  • Roba                                    6041 - Prihodi od prodaje robe na malo
  • Proizvod                             6141 - Prihodi od prodaje proizvoda u prometu na malo
  • Usluga                                 6142 - Prihodi od prodaje usluga


Izdat račun 

Analitika: ista kao i u DI za koji je vezan

Opis: Izdat račun + Broj

Datum: datum računa (DI)

Kupac: podatak koji postoji u šifarniku stranaka. Sinhronizacija sa šifarnikom 

Datum prometa:

Datum dospeća:

Veza za plaćanje:

Način plaćanja: sinhronizacija

Stopa PDV-a: Prenos prometa po stopama i odvajanje Robe/Usluge.

Prihodi: Dobijamo podatke razvrstane po kontima prihoda i to :

                 Vrsta:                                    Konto:

  • Roba                                    6041 - Prihodi od prodaje robe na malo
  • Proizvod                             6141 - Prihodi od prodaje proizvoda u prometu na malo
  • Usluga                                 6142 - Prihodi od prodaje usluga


Avansni račun


Analitika: ista kao i u DI za koji je vezan

Opis: Avansni račun + Broj

Datum: datum računa (DI)

Kupac: podatak koji postoji u šifarniku stranaka. Sinhronizacija sa šifarnikom 

Datum prometa:

Način plaćanja: sinhronizacija

             Stopa PDV-a: Prenos po stopama PDV-a i odvajanje Robe/Usluge.


  • Robni podaci o prodaji 


Da bi promet MSP (međuskladišnica-prijem)  razdužio skladište veleprodaje/materijala (skladište po prosečnim nabavim cenama), potrebno je da artikli koji imaju sastavnicu imaju čekiranu opciju <Razduživanje po sastavnici pri izdavanju sa skladišta>:

Kroz poslovanje > Zalihe , stižu u MSP  podaci za prodate artikle koji imaju sastavnicu i čekiranu opciju <Razduživanje po sastavnici pri izdavanju sa skladišta> i IS > podaci o ukupnoj prodaji sa SkyPos blagajne:

MSP (međuskladišnica-prijem) > je promet prenosa između skladišta ( skladište U  je maloprodajno, a skladište IZ nam je veleprodajno/materijal), koji u ovom slučaju "vidi" podešavanje artikla sa sastavnicom i izdavanje sa skladišta vrši na osnovu sastavnice. 

IS (izdavanje stranci) > dobijamo podatke o prodaji sa SkyPos blagajne, prodata količina artikala prema maloprodajnim cenama:

Ukoliko se isti artikal prodaje po različitoj ceni/cenama u odnosu na maloprodajni cenovnik, podaci o prodatoj količini po svakoj ceni stižu na ovaj promet. Potvrdom ovog prometa automatski se formira promena cene (nivelacija) za prodatu količinu.

U ovom tekstu