Godišnje obrade kod korisnika sa licencom poslovanja

Korisnici koji nemaju licencu knjigovodstva (imaju paket poslovanja), mogu samostalno da urade prelaz u novu poslovnu godinu. Prelaz u novu poslovnu godinu se izvodi jednostavno i lako, jednim klikom.

Kroz Knjigovodstvo>Godišnje obrade> dobijamo spisak poslovnih godina i podatak o tekućoj poslovnoj godini, koju možemo da zatvorimo klikom na <Izvedi prelaz u poslovnu godinu(narednu)>:

Dobijamo poruku da ćemo godinu zatvoriti bez izvođenja knjigovodstvenih operacija i nakon potvrde uradili smo prelazak.

Ovaj postupak zatvaranja ne formira nikakva dokumenta ni nalog za knjiženje ( nalog otvaranja je prazan).

Napomena: ukoliko za neke stranke imamo u godini koju zatvaramo otvorene stavke, one neće biti vidljive u otvorenim stavkama u tekućoj godini ( jer se ne prenosi knjigovodstveno početno stanje).


Prelazak u novu poslovnu godinu možemo da otkažemo, s tim da postoji ograničenje da se otkazivanje može vršiti do 2016-e godine. Poslovne godine pre ovog datuma nije moguće otkazivati.

Na pregledu svih poslovnih godina, pored prethodne godine u odnosu na tekuću stoji mogućnost otkazivanja. Klikom na nju dobijamo poruku :

čijom potvrdom smo otkazali prelazak u novu poslovnu godinu.

U ovom tekstu