Kopiranje radnog naloga u izdat račun

Radni nalog možemo kopirati u izdat račun.


1. Iz menija izaberemo Poslovanje > Radni nalozi. Prikazaće se pregled svih radnih naloga.

2. Izaberemo radni nalog, koji želimo da kopiramo klikom na broj radnog naloga.

3. Kliknemo na Kopiraj > Kopiraj u račun.


Program će na osnovu toga napraviti nacrt izdatog računa, koji možemo po potrebi da uređujemo.

 

NAPOMENA:

Da bi radni nalog mogao da bude kopiran u IR, na radnom nalogu mora biti izabrana stranka.

U ovom tekstu