Obustave, rate, kredit

Obustave, rate ili kredit se unosi u delu Šifarnik > Radnici > Ostali podaci radnika > Obustave>Nov

Klikom na NOV unosimo obustavu:

 

Naziv: ime obustave (pojavljivaće se na platnoj listi)

Stranka: ime stranke za koju se radi obustava.

Prethodno isplaćene rate: broj rata koje su isplaćene pre obračunavanja u programu. Ukoliko je ovo početak obustave- u polje stavljamo nulu. 

U iznosu: iznos prethodno isplaćenih rata. Ovaj podatak program sabira sa iznosom rata koje mu u Minimax-u obračunamo i prikazuje na Platnoj listi u zagradi uz ime obustave. Ukoliko je ovo početak obustave- u polje stavljamo nulu.

Celokupni iznos obustave: iznos obustave koji je  ugovoren. Minimax će da oduzme od ovog iznos prethodno isplaćenih rata.  

Vrednost rate: pišemo iznos ili postotak od bruto ili neto isplate. 


PODACI ZA NALOG ZA PRENOS - obavezan podatak ukoliko pravimo naloge za plaćenje. 

Račun: broj tekućeg računa stranke, prenosi se iz Šifarnika stranaka. 

Model i poziv na broj: podatak za nalog za plaćanje

Početak: datum početka isplate obustave u Minimax-u

Broj rata: program uzima u obzir ovaj broj i računa datum kraja. Možemo ostaviti nulu. 

Kraj: program gleda datum kraja i UKOLIKO

- stavimo datum kraja pre nego što je cela obustava isplaćena- program prestaje da obračunava obustavu

- stavimo datum kraja kasnije a obustava je isplaćena- program daje upozorenja na obračunu plate: Neobračunata obustava

 

Moguća obaveštenja programa:

 

Ovo upozorenje se javlja  ukoliko je cela suma obustave već isplaćena a datum kraja u podešavanju obustave je neki u budućnosti.

Upozorenja ne bi bilo da je cela suma isplaćena a da smo ostavili datum kraja obustave- prazno.

Ovo je informativno upozorenje- ne sprečava zaključivanje plate. 

 

 

Ovo upozorenje znači da smo stavili da je rata veća od iznosa koji je preostao da se još skine (zbir prethodne obustave sa novom ratom upisanom- premašio bi iznos)

npr. obustava ukupno je 11000, mi smo stavili da je rata 5000, program će 3. put samo 1000 dinara da skine i pojaviće se obaveštenje iznad. 

 

 

Ovo upozorenje je vezano za pokušaj brisanja članarine kod samog radnika.

Ne možemo je brisati kod samog radnika jer tu nije ni unošena nego je brišemo Šifarnik > Radnici > dugme Članarine

 

U ovom tekstu