Godišnji odmor (unos godišnjeg odmora radnika i prikaz na isplatnom listiću)

Za pravilan prikaz godišnjeg odmora na isplatnom listiću moramo na radniku upisati podatke o ukupnim satima godišnjeg odmora po rešenju i eventualna umanjenja, sate stvarno obračunatog odmora na obračunu plate se za taj prikaz automatski oduzimaju.

U šifarniku Radnici izaberemo određenog radnika i potom kliknemo na dugme Ostali podaci > Godišnji odmor.

 

Upis starog odmora

Klikom na opciju nov, program nam daje mogućnost unosa prethodne kalendarske godine i podatak o ukupnom broju sati godišnjeg odmora i iskorišćenim satima godišnjeg odmora.


1. Kliknemo na Nov.

2. U padajućem meniju unesemo godinu

3. Ukupno sati: Unosimo ukupan broj sati godišnjeg odmora za celu prethodnu kalendarsku godinu

4. Iskorišćeno sati: Upišemo broj sati iskorišćenog godišnjeg odmora

 

Upis tekućeg godišnjeg odmora

Upišemo odmor za tekuću godinu, u kojoj obračunavamo plate.

1. Kliknemo na Nov.

2. Ukupno sati: Unosimo ukupan broj sati godišnjeg odmora za tekuću kalendarsku godinu

3. Iskorišćeno sati upisujemo jedino ukoliko radnik ima samo tekući godišnji odmor i već je iskoristio neki deo

 

Kako će taj odmor biti prikazan na platnim listama?

Na osnovu ovih unetih podešavanja program će razdeliti protekli i tekući odmor tako što će ispisati preostale sate godišnjeg odmora koji su neiskorišćeni.

Godišnji odmor će biti prikazan ako u Podešavanju organizacije > Podešavanje štampe > Platna lista > Ostala podešavanja čekiramo opciju da se godišnji odmori ispiše na platnoj listi.

U ovom tekstu