Obuka prodaja i obuka refundacija

Obuka Prodaja


Kada se žele unositi i štampati računi Obuka prodaja, oni se unose identično kao računi Promet prodaja. Razlika je u tome što kada se želi preći u režim obuke, na podešavanju Numeracije za fiskalnu blagajnu potrebno je staviti kvačicu na Obuka (opisano na podešavanju numeracije) :

 

Kada se želi vratiti u redovan režim rada, potrebno je skloniti ovu kvačicu.


Unos računa i stavki je isti kao i za izdat račun

Dok je označena ova opcija kroz modul Izdatih računa može da se izda samo obuka. Prilikom odabira numeracije vezane za fiskalizaciju, dobijemo obaveštenje :

Na ovom tipu računa postoji poruka OVO NIJE FISKALNI RAČUN, i ispisana je duplo većim slovima od ostatka slova računa.

Štampa kopije obuke prodaje nije moguća.

Obuka Refundacija


Uslov za izdavanje ove vrste dokumenta je da je prethodno uključen režim obuke na Modul Izdatih računa (opisano u podešavanju numeracije)

Unos računa i stavki je isti kao i za unos promet refundacije

 Prilikom odabira numeracije vezane za fiskalizaciju, dobijemo obaveštenje da je u pitanju obuka:


 


Unos referentnog broja i vremena (dokumenta) je obavezan podatak.

Na ovom tipu računa postoji poruka OVO NIJE FISKALNI RAČUN, i ispisana je duplo većim slovima od ostatka slova računa.

Štampa kopije obuke refundacije nije moguća.

U ovom tekstu