Označavanje računa u poštanskom sandučetu

Kada označimo primljen račun u sadnučetu i odobrimo ga:


Program će nakon toga ostati u istom redu i označiti ga kako bismo odmah mogli da ga dodamo novom/postojećem računu:

U ovom tekstu