QR code na Izdatom računu

Ovom verzijom omogućena je štampa QR coda za nalog za prenos na Izdatom računu, po preporukama Narodne banke Srbije (NBS IPS QR ).  Potrebno je urediti štampu izdatog računa kroz Podešavanje organizacije>Dokumenta>Podešavanje štampe:

I za izabranu vrstu štampe Izdatog računa, u delu <Ostala podešavanja> , označimo opciju Štampanje QR koda za plaćanje računa

U ovom tekstu