Obračun upotrebe sopstvenog automobila u službene svrhe

Obračun korišćenja sopstvenog automobila u službene svrhe se radi u obračunu DLP.

Plate > Obračun DLP > Nov obračun > Unesemo potrebne podatke

 • Naziv obračuna - proizvoljan naziv tog obračuna (npr. Obračun upotrebe auta za sl. put februar 2016)
 • Datum obračuna
 • Datum isplate
 • Odogovorna osoba, E-mail odgovorne osobe i telefon - služe za popunjavanje PPP PD obrasca
 • Vrsta ispisa - izaberemo željenu vrstu ispisa za platnu listu
 • Opis iznad - proizvoljan opis iznad podataka na platnoj listi
 • Opis ispod - proizvoljan opis ispod podataka na platnoj listi

Sačuvaj > Napred > Dodaj radnika

 • Radnik - izaberemo lice iz padajuće liste
 • Vrsta isplate - izaberemo Naknada za korišćenje sopstvenog automobila u službene svrhe
 • Analitika - ukoliko želimo izaberemo potrebnu analitiku
 • Iznos - unesemo iznos koji se isplaćuje licu
  • izaberemo da li je u pitanju Bruto ili Neto iznos
 • Neoporezivi iznos - unesemo koji je neoporezivi iznos za ovu isplatu
  • Preostali neoporezivi iznos - program nam pruža podatak o neiskorišćenom neoporezivom iznosu za taj obračunski period

 


Sačuvaj - plavo dugme >Sačuvaj - gore levo > Nazad > Napred > Zaključi obračun

 

U ovom tekstu