Primljeni računi - osnovne opcije

Primljeni račun je dokument koji nam dobavljač izda za izvršenu uslugu, prodatu robu ili materijal, kao i za date avanse. 

Izrada primljenog računa znači unos podataka o primljenom računu, s namenom knjiženja u glavnu knjigu, pravljenje naloga za plaćanje i dobijanje podataka za odgovarajuću knjigu PDVa.
 

Kako će se knjižiti primljeni račun određuje:

1. Rashod koji unosite na računu.

 • on određuje konto knjiženja (dugovnu stranu)
 • način upisa u poresku evidenciju (stopu PDV-a, neoporezivo, oslobođeno, interni obračun...) i
 • eventualno povezivanje računa sa dodatnim evidencijama (npr. povezivanje zaliha sa prijemom, kupovinu osnovnih sredstava sa registrom osnovnih sredstava).
 • vrstu obračuna PDV - ovo polje određuje gde će se u obrascu POPDV pojaviti račun, biramo unapred definisane opcije sa padajuće liste u polju POPDV
   

2. Podešavanja u šifarniku Automatski konti

 • tu su određeni konti za knjiženje obaveza prema dobavljačima iz zemlje ili inostranstva, program će nakon potvrđivanja računa automatski izabrati konto knjiženje na osnovu države, koja je upisana pri dobavljaču u šifarniku stranaka.
 • tu je određen konto za knjiženje PDV-a (na osnovu stope i drugog podešavanja izabranog rashoda). Više o šifarniku Automatski konti. 

U primljenim računima možete:

 • Unositi podatke o primljenim računima.
 • Praviti nalog za plaćanje.
 • Knjižiti primljene račune u dvojnom knjigovodstvu i knjizi PDV-a.
 • Povezati primljeni račun sa osnovnim sredstvom.
 • Povezati primljeni račun sa zalihama.
 • Pregledati podatke o unesenim primljenim računima.
   

Iz menija izaberite Poslovanje > Primljeni računi

U ovom tekstu