Radnik je počeo da radi sredinom meseca, program mu obračunava platu za ceo mesec

Pre svega, potrebno je proverite da li ste uneli dobar datum početka sadašnjeg zaposlenja u podešavanjima radnika.

Nakon toga, ako je datum u redu pratite korake:

1. Na 2. koraku obračuna plate kliknite na ime radnika.

2. Kliknite na Uredi.

3. Kliknite na redovan rad

4. Popravite broj obračunatih časova na stvaran broj radnih časova tog radnika.

5. Kliknite Potvrdi.

6. Kliknite na Sačuvaj.

U ovom tekstu