Pokretanje modula izdati računi

U meniju Poslovanje izaberemo Izdati računi.

Ako prvi put ulazimo u modul izdatih računa prvo podešavamo:

  1. Dani za dospeće (određujemo dane do valute)
  2. Od kog datuma se računa dospeće (biramo da li od prometa ili pravljenja računa)
  3. Unos serijskih brojeva na artiklima (označavamo ako radimo sa serijama)
  4. Paušalni obveznik (označavamo ako jesmo, doijamo u tom slučaku KPO)
  5. Numerisanje artikala rednim brojevima (ako štikliramo u šifarniku artikala biće automatski dodeljivane šifre)
  6. Unos cena (sa i bez PDVa, odabir utiče da li će u šifarniku biti sa ili bez PDVa, ukoliko odaberemo SA dobijamo mogućnost biranja da li su cene sa računu ili predračunu sa PDVom ili se PDV dodaje na cenu...)

Sačuvamo ova podešavanja. 

U ovom tekstu