Podešavanja za API vezu- Moj profil

Da bi API veza funkcionisana na najbezbedniji način, neophodno je da se odrede parametri koji će obezbediti sigurnu vezu.

Te parametre određuje svaki korisnik za sebe.

 


Postupak je sledeći:

Na početnoj strani izaberemo Moj profil.

Potom dugme Ovde.

Kada uđemo u SAOP korisnički nalog, spustimo se na dno ekrana do dela Lozinke za pristup spoljnim aplikacijama.

Izaberemo Nova aplikacija.

Unesemo sledeće podatke:

  • ime aplikacije (proizvoljno)
  • Korisničko ime (proizvoljno, unikatno)
  • Lozinka (proizvoljno, unikatno)
  • Ponovite prethodno unetu lozinku.

 

Kada unesete ove podatke, neophodno je da ih pošaljete korisničkoj podršci programa Minimax da bismo Vam omogućili vezu preko API. Podatke šaljete preko Zahteva za pomoć za naznakom da želite da Vam se omogući veza preko API-ja.

Isto tako, ovi podaci bi trebali da se koriste i u drugoj aplikaciji koju povezujete sa Minimax-om preko API aplikacije.

 

U ovom tekstu