Podešavanja za API vezu- Moj profil

Da bi API veza funkcionisana na najbezbedniji način, neophodno je da se odrede parametri koji će obezbediti sigurnu vezu.

Te parametre određuje svaki korisnik za sebe.

 


Postupak je sledeći:

Na početnoj strani izaberemo Moj profil.

Potom Uredi osnovne podatke:

Kada uđemo u SAOP korisnički nalog, spustimo se na dno ekrana do dela Lozinke za pristup spoljnim aplikacijama.

Izaberemo Nova aplikacija.

Unesemo sledeće podatke (User):

  • ime aplikacije (sami birate)
  • Korisničko ime (sami birate)
  • Lozinka (sami birate)
  • Ponovite prethodno unetu lozinku.

 

Pored otvaranja pristupnih podataka sa Vašeg profila (User podaci), potrebno je da pošaljete kroz Zahtev za pomoć, podršci da Vas otvore kao API kupca u našem sistemu i da Vam dodele pristupne podatke sa naše strane (Client podaci).

 

U ovom tekstu