OS- unos ako nemamo račun dobavljača

Ukoliko nemamo račun dobavljača a nabavili smo OS, onda pravimo nalog za knjiženje u dvojnom knjigovodstvu da bi evidentirali nabavku ovog OS.... a kasnije ovako unosimo podatke u Knjigovodstvo > Osnovna sredstva da bismo imali amortizaciju:

Iz menija izaberite Knjigovodstvo > Osnovna sredstva.

1. Kliknemo na Nov.

2. Proverimo inventarni broj.

3. Unesemo Naziv osnovnog sredstva.

4. Unesemo datum dobijanja (nabavke)

5. Unesemo  dobavljača.

6. Unesemo dokument o nabavci.

7. Izaberemo Amortizacionu grupu. Ona sadrži podešavanja za knjiženje osnovnih sredstava. Više o amortizacione grupe

8. Izaberemo analitiku - nije obavezno polje. Više o šifarnik analitike

9. Izaberemo lokaciju - nije obavezno polje.

10. Količina

11. Opis

12. Datum - ne unosimo 

13. Nabavnu vrednost - ne unosimo

14. Neamortizujuću vrednost - ne unosimo

15. Ispravkaa vrednosta (računovodstvene amortizacije) - ne unosimo

16. Ispravka vrednosti poreske amortizacije - ne unosimo

 

Kada smo uneli osnovno sredstvo onda idemo na + Nov promet - upišemo datum, označimo Još uvek nije u upotrebi, upišemo Nabavnu vrednost i Ispravku vrednosti ako je ima.... i Sačuvamo.


Ovo osnovno sredstvo možemo naknadno staviti u upotrebu prema sledećem uputstvu https://help.minimax.rs/help/prenos-sredstava-prvi-put-u-upotrebu  

Videćete da program javlja da nalog za knjiženje nije u ravnoteži, tako da ga ručno dopunite sa kontom koji ste koristili za ovo OS na početnom stanju ili u nalogu za knjiženje kada je skinut sa zaliha.

U ovom tekstu