Zatvaranje plata/objedinjene naplate preko izvoda

Nakon što uradimo platu i zaključimo obračun možemo formirati naloge za plaćanje klikom na dugme na poslednjem koraku plate: "Platni nalozi" gde unosimo BOP koji dobijemo od PU. 

 

Još jednim klikom na platne naloge, dobijemo platni nalog objedinjene naplate koji izvozimo u neki od e-banking sistema koji koristimo:

 

Kad uvozimo izvod koji smo dobili iz e-banking sistema koji koristimo, Minimax će automatski kontirati knjiženja i zatvoriti knjiženja plate:

U ovom tekstu