Na štampi izdatog računa u stranoj valuti ispis osnovice i iznosa PDV-a u domaćoj valuti

Ukoliko imamo izdat račun u stanoj valuti na samoj štampi izdatog računa pored mogućnosti ispisa iznosa u domaćoj valuti ili  slovima u domaćoj valuti (ovu opciju je potrebno čekirati u podešavanju štampe > Ostala podešavanja), sada vidimo i specifikaciju PDV na dan u dinarima. Ova specifikacija je automatska čim imamo izdat račun u stranoj valuti.


U ovom tekstu