Otkazivanje elektronske fakture u programu

Omogućeno je otkazivanje nedobrene e-fakture direktno u programu. Prilikom otkazivanja pojavljuje se dodatni prozor - Unesite razlog za otkazivanje - gde je potrebno uneti razlog.

Faktura će automatski biti otkazana i na SEF-u (status "Otkazana").


Kada se uđe na konkretnu fakturu na portalu u delu poruka može se videti razlog otkazivanja koji je unet i u programu.


Faktura koja ima status "Otkazana" može se ponovo poslati na SEF sa istim rednim brojem. 

Ako faktura na portalu ima status "Odobrena" ona se u programu neće moći otkazati. 

U ovom tekstu