Određivanje paketa pretplatnika - Maksi računovodstvo

Paket Maksi računovodstvo omogućavaju vođenje neograničenog broja organizacija sa svim funkcionalnostima programa Minimax, uključujući i knjigovodstvo i godišnje obrade.

Namenjena je računovodstvenim agencijama i drugim organizacijama, koje vode knjigovodstvo za više organizacija.


Broj licenci pretplatnika znači broj istovremenih pristupa korisnika pledplatnika. Najmanji broj je jedna licenca.

Korisnici imaju prava na sve obrade (svi moduli sa knjiženjem).

Prava korisnika možete ograničiti samo na određene module ili samo na preglede podataka.

Za svakog korisnika možete odrediti kojim organizacijama će imati pristup.


Određivanje paketa pretplatnika

1. Na početnoj strani (strani koja se otvori prilikom pristupanja u Minimax) izaberite opciju Paketi.

 

2. Otvoriće se pregled trenutnog paketa.

Svaka promena paketa i broja licenci pretplatnika ostaje zabeležena u pregledu Prethodni paketi i omogućava korisniku pregled svih promena paketa i broja licenci tog pretplatnika do sada.

3. Novi broj licenci pretplatnika možete unositi tako što kliknete na ikonu olovčice pored Broja korisnika, ILI preko dugmeta Uređivanje paketa i taj broj možete da povećati ili smanjiti.

 

4. Štiklirate Broj dodatnih pristupa i unesete koliko... kada ste uredili broj licenci kliknete na Ažuriraj paket.

 

5. I imate opciju Informativni obračun pomoću koje uvek možete imati uvid u iznos svog računa...


Primer:

...ovo je primer kada knjigovodstvena agencija doda 2 licence, pored piše da je to 20€ a dole je ukupan iznos bez PDV-a.

 

U ovom tekstu