Štampanje kartice stranke

Iz menija izaberemo Knjigovodstvo > Dvojno knjigovodstvo > Kartica stranke.

1. Nalog za knjiženje od-do


 

2. Konto:

  • ako ostavimo polje prazno, dobićemo podatke za sva konta,
  • ako upišemo broj konta, dobićemo podatke isključivo za taj konto (na primer 1200),
  • ako upišemo broj konta i zvezdicu, dobićemo podatke za analitička konta (na primer 1600* za 1600, 16001, 16002…).
     

3. Stranka: izaberemo je ako želimo ispis za određenu stranku. Ako je polje prazno, ispisaće podatke za sve stranke.

4. Analitika: izaberemo je ako želimo ispis za određenu analitiku. Ako je polje prazno, ispisaće podatke za sve analitike.

5. Radnik: ako ga izaberemo ispisaće se podaci samo za izabranog radnika. Ako je polje prazno, ispisaće podatke za sve radnike.

6. Valuta: ako je izaberemo ispisaće se podaci samo za izabranu valutu. Ako je polje prazno, ispisaće podatke za sve valute.

7. Samo potvrđeni: izaberemo ako želimo da se ispišu samo potvrđeni nalozi za knjiženje, u suprotnom ispisaće se podaci i iz nacrta naloga za knjiženje.

8. Svaka kartica na svojoj strani: izaberemo ako želimo da se kartica za svaki konto ispiše na novoj stranici.

9. Nađi > Napred


Dobićemo dokument u PDF formatu, a narednih 48h će biti u Podešavanju organizacije > dokumentaU ovom tekstu