Razgraničenje troškova u primljenim računima

Ukoliko želimo da proknjižimo primljeni račun od dobavljača, a imamo razgraničenje troškova za ovaj račun na određeni period, potrebno je da kreiramo novi rashod koji ćemo koristiti u ovom slučaju za ispravna knjiženja.

Kreiranje novog rashoda se radi na osnovu detaljnog uputstva Uređenje rashoda/ šeme knjiženja

*Napomena: Konto rashoda dodeljujete prema potrebama knjiženja ove obaveze koja će se u budućnosti preknjižavati na konto troška koji ćete definisati u primljenom računu. 

Po odabiru ovakvog rashoda u računu moramo definisati na koji vremenski period se razgraničavaju troškovi. Tom prilikom treba da dodamo drugi konto na koji će se naknadno vršiti preknjižavanje troška u periodima koji su dodeljeni u broju meseci razgraničavanja


Nakon potvrde računa dobijamo račun proknjižen na onoliko naloga za knjiženje koliko smo rekli da imamo meseci razgraničavanja. Prvi nalog za knjiženje se odnosi na konkretan račun i knjiži se na rashod koji smo definisali (u  našem slučaju 2806). Za svaki sledeći mesec, kreira se novi FNK gde se radi preknjižavanje sa Rashoda na Konto razgraničavanja troškova. 


Napomena: Ovo nije knjiženje razgraničenog PDV-a. PDV je proknjižen u prvom nalogu za knjiženje koji se odnosi na knjiženje obaveze prema dobavljaču.


U ovom tekstu