Razgraničenje troškova u primljenim računima

Ukoliko želimo da proknjižimo primljeni račun od dobavljača, a imamo razgraničenje troškova za ovaj račun na određeni period, potrebno je da pri unosu podataka rashoda označimo vrstu rashoda razgraničavanje troškova.

Po odabiru ove vrste rashoda u računu moramo definisati na koji vremenski period se razgraničavaju troškovi. Tom prilikom treba da dodamo drugi konto na koji će se naknadno vršiti preknjižavanje troška u periodima koji su dodeljeni u broju meseci razgraničavanja


Nakon potvrde računa dobijamo račun proknjižen na onoliko naloga za knjiženje koliko smo rekli da imamo meseci razgraničavanja. Prvi nalog za knjiženje primljenog računa se odnosi na konkretan račun i knjiži se na konto vremenskih razgraničenja koji smo definisali (u  našem slučaju 2806). Za svaki sledeći mesec, kreira se novi FNK gde se radi preknjižavanje sa Konta razgraničenja troška na konto troška.


Napomena: Ovo nije knjiženje razgraničenog PDV-a. PDV je proknjižen u prvom nalogu za knjiženje koji se odnosi na knjiženje obaveze prema dobavljaču.

U ovom tekstu