Unos regresa i toplog obroka

Ukoliko je topli obrok i regres isti za sve zaposlene unosimo ga na prvom koraku plate. Imamo mogućnost definisanja iznosa regresa/toplog obroka u bruto ili neto iznosu kao i to da li je uključen u dogovoren iznos plate.


Ukoliko topli obrok/regres obračunavamo različito za svakog zaposlenog, podatke unosimo u podešavanju radnika kroz sledeće korake: Šifarnici>Radnici >Konkretan radnik > Uredi> Podaci za lična primanja > Unesemo iznos za topli obrok/regres u bruto/neto iznosu > Sačuvamo podešavanja

U ovom tekstu