Načini plaćanja u modulu Izdati računi i dnevni izveštaj > dopuna

Ovom verzijom programa ažurirani su sistemski načini plaćanja, prema zahtevima Zakona o fiskalizaciji. 

Knjigovodstvo> Izdati računi i dnevni izveštaj> Načini plaćanja:


Dobijamo proširenu listu sistemskih načina plaćanja, koja možemo da koristimo u okviru ovog modula:

U ovom tekstu