Zajednička numeracija kalkulacija u maloprodaji za prijem od stranke i prijem iz drugog skladišta

Na zalihama za maloprodajna skladišta izmenjen je način numeracije kalkulacija. Numeracija kalkulacija je sada zajednička za prijem od stranke i prijem iz drugog skladišta.

Kalkulacije za maloprodajna skladišta možete prenumerisati kroz Poslovanje>Zalihe>Pribor>Prenumeriši

Označimo maloprodajno skladište  i kliknemo na <Izvedi prenumeraciju prometa>

U ovom tekstu