Delimično smanjivanje zaliha na osnovu primljene narudžbine

U slučaju da na zalihama nemamo dovoljnu količinu naručenih artikala, možemo delimično isporučiti količinu koju trenutno imamo na zalihama. Naknadno nabavimo i isporučimo količinu koja nam u ovom momentu nedostaje.

Na unetoj primljenoj narudžbini izaberemo Kopiraj u izdavanje, gde nam se otvori prozor sa prikazom podataka:

 

Za svaki naručeni artikal imamo prikazane podatke o:

  1. Nazivu artikla
  2. Jedinici mere
  3. Naručenoj količini
  4. Do sada isporučenoj količini
  5. Količini koja nedostaje, koja još uvek mora biti isporučena
  6. Količini na zalihama
  7. Možemo ručno uneti ili promeniti količinu koju želimo da isporučima (Isporuka) u okviru količine koju imamo na zalihama.

 

Klikom na dugme "Napravi izdavanje" napravi se promet izdavanja na zalihama za količinu koja je upisana u koloni Isporuka.

Narudžbine kod koji nije isporučena kompletna količina možemo pregledati tako što ćemo na pregledinici primljenih narudžbina izabrati dugme Napredna pretraga...

 

...potom iznačiti opciju "Podaci o isporuci:".

 

Možemo pretraživati među narudžbinama, koje su isporučene:

  • u celosti
  • nema isporuke
  • Delimično isporučene

Klikom na Isporuka (u koloni Zaliha na preglednici primljenih narudžbina) možemo izvršiti isporuku naručene robe, delimično ili u celosti...

U ovom tekstu