Robno u SkyPos-u, knjiženje u Minimax-u

Ukoliko je robno u SkyPos-u , nije potrebno pokretati modul Zaliha u Minimax-u ni otvarati skladišta. U Minimax-u se za ovaj prenos koristi Nepovezana maloprodaja.

Podaci koji stižu iz POS-a su:


  • Primljen račun za robu ili materijal:

U Minimax stiže podatak u Poslovanje>Primljeni računi popunjeno zaglavlje:

Kalkulacija urađena u POS-u na osnovu prenetog PR ili prijemnica materijala stiže kao prilog primljenog računa.

Korinik koristi Rashod definisan na sledeći način:

Ovako podešen Rashod otvara dodatna polja za unos maloprodajne vrednosti, ukalkulisanog PDV-a i ukalkulisane RuC:


Ukoliko dođe do izmene prijemnice ili kalkulacije u SKY POS programu računovođa dobija obaveštenje i novi PDF ispis u Poštansko sanduče. Na osnovu toga može da koriguje unete podatke.


  • Podaci o prodaji


 iz SkyPos-a stižu u modul  Knjigovodstvo>Izdati računi i Dnevni izveštaj . Priikom pokretanja modula potrebno je da bude označena opcija <Unos podataka za knjiženje robnog razduženja>:


Dnevni izveštaj 

Analitika : Skypos šifra poslovne jedinice

Opis : Šifra analitike + Dnevni izveštaj za  + datum

Datum: datum DI

Novčana jedinica: RSD

Načini plaćanja: sinhronizacija

Stopa PDV-a: Prenos prometa po stopama i odvajanje Robe/Usluge.

Prihodi: Dobijamo podatke razvrstane po kontima prihoda i to :

                                Vrsta:                                 Konto:

  • Roba                                    6041 - Prihodi od prodaje robe
  • Proizvod                             6141 - Prihodi od prodaje proizvoda u prometu na malo
  • Usluga                                 6142 - Prihodi od prodaje usluga

Prodaja na malo:  prenosi se ukupna prodaja po stopama PDV-a   i nabavna vrednost prodate robe. Nabavna vrednost prodate robe koja se prenosi ovim dokumentom je ona koja je u trenutku prodaje bila aktuelna.  


Izdat račun 

Analitika: ista kao i u DI za koji je vezan

Opis: Izdat račun + Broj

Datum: datum računa (DI)

Kupac: podatak koji postoji u šifarniku stranaka. Sinhronizacija sa šifarnikom 

Datum prometa:

Datum dospeća:

Veza za plaćanje:

Način plaćanja: sinhronizacija

Stopa PDV-a: Prenos prometa po stopama i odvajanje Robe/Usluge.

Prihodi: Dobijamo podatke razvrstane po kontima prihoda i to :

                                Vrsta:                                 Konto:

  • Roba                                    6041 - Prihodi od prodaje robe na malo
  • Proizvod                             6141 - Prihodi od prodaje proizvoda u prometu na malo
  • Usluga                                 6142 - Prihodi od prodaje usluga

Prodaja na malo:  prenosi se ukupna prodaja po stopama PDV-a   i nabavna vrednost prodate robe. Nabavna vrednost prodate robe koja se prenosi ovim dokumentom je ona koja je u trenutku prodaje bila aktuelna.  


Avansni račun

Analitika: ista kao i u DI za koji je vezan

Opis: Avansni račun + Broj

Datum: datum računa (DI)

Kupac: podatak koji postoji u šifarniku stranaka. Sinhronizacija sa šifarnikom 

Datum prometa:

Način plaćanja: sinhronizacija

              Stopa PDV-a: Prenos po stopama PDV-a i odvajanje Robe/Usluge  • Nivelacije, inventar, otpis i svi ostali dokumenti za knjiženje

U Minimax stiže nalog za knjiženje u dvojnom  knjigovodstvu a u Poštansko sanduče dokument na osnovu kog je nastalo knjiženje.

Dokument iz poštanskog sandučeta možete priložiti uz nalog za knjiženje za koji je vezan:


  • Knjiženje troška – Nabavna vrednost prodate robe u mp

S obzirom da taj podatak ima POS a ima i preračun prosečne nabavne vrednosti, ovaj podatak stiže iz POS-a kroz Dnevni izveštaj i Izdat račun. Nabavna vrednost prodate robe koja se prenosi ovim dokumentima je ona koja je u trenutku prodaje bila aktuelna.  Na kraju godine će u Poštansko sanduče korisnik dobiti podatak o nabavnoj vrednosti prodate robe za tu godinu, te će knjigovođa moći da uporedi i doknjiži razliku kroz ručni nalog u Dvojnom knjigovodstvu.Sva dokumenta stižu u nacrtu.

U ovom tekstu