Unos novog dnevnika blagajne

Unos novog dnevnika

Iz menija izaberemo Poslovanje > Blagajna.

1. Kliknemo na Nov Datum.

2. Unesemo odnosno potvrdimo Datum.

3. Kliknemo Sačuvaj.

Potom možemo početi sa unosom blagajničkih priliva i odliva.

Novi blagajnički dnevnici se automatski otvaraju prilikom knjiženja izdatog ili primljenog računa ili izvoda banke koji je povezan sa blagajnom (ukoliko na taj datum on ne postoji).

U ovom tekstu