Osnovne mogućnosti zaliha koje se vode po prodajnim vrednostima sa PDV-om - količinska maloprodaja

U ovom tekstu