Ograničenje na tri API poziva u sekundi

Zbog očekivanog povećanog broja evidencija i razmena faktura na Sistemu e-Faktura (SEF) , počev od 01.01.2023. je postavljeno ograničenje broja API poziva u jedinici vremena za svaki api ključ.

Inicijalno ograničenje je maksimalno 3 API poziva u sekundi. Ovo ograničenje se odnosi na sve API pozive (ne samo za slanje e-faktura).

Zbog ovog ograničenja i zbog mogućnosti Minimax-a da više korisnika rade istovremeno u programu, urađeno je ograničenje i sa naše strane. Ukoliko je jedan korisnik krenuo da masovno šalje izdate račune a dok traje slanje drugi korisnik pokušva da pošalje takođe e-račun, drugi korisnik će dobiti poruku obaveštenja da je došlo do greške pri slanju e-fakture:

<Organizacija već ima uspostavljeno povezivanje sa SEF-om. Prverite da li drugi korisnik sa pristupom do organizacije koristi uslugu i po potrebi pokušate ponovo. >

U ovom tekstu