Zatvaranje količinskog skladišta i umesto njega otvaranje vrednosnog skladišta

Greškom ste otvorili količinsko skladište umesto vrednosnog?

Ili ste kroz rad ustanovili da vam ne odgovara rad u količinskoj MP nego u vrednosnoj?

 

Ukoliko želite da prestanete sa radom u količinskom skladištu i otvorite drugo, a već imate ulaza/izlaza i ne možete sve brisati pa unositi ponovo u novu poslovnicu....  ovo bi bili koraci:

 

1. postojeće skladište svedete na nulu sa inventarom Poslovanje > Zalihe  > Nov > inventar
 

1.a) Idete na nalog za knjiženje inventara i kliknete na Storno naloga i potvrdite storniranje… da bi knjigovodstveno ovo knjiženje stornirali... zbog ovog koraka nećete morati da pravite nova knjiženja u dvojnom knjigovodstvu, naravno ako samo prenosite identične podatke presek stanja starog skladišta u novo.
 

2. Otvorite novo skladište putem koraka Šifarnik > Skladišta > Nov

 

3. kako želite da radite u vrednosnom skladištu, napravite početno stanje... i izaberite da pravite PS sa datumom sa kojim se zatvara prethodno skladište.
Početno stanje u vrednosnoj MP mora da bude sa podacima prodajne vrednosti, PDV i nabavne vrednosti na datum kada se prethodna zatvara a ova otvara 

 

4. unos KL... kad budete pravili prvu- obavezno izmenite da nije broj 1 nego nastavak brojeva na prethodnu. Kasnije će program sam da broji kalkulacije.

 

5. KEP knjiga.... imate je u prethodnoj MP do nekog broja... ali da bi imali sve podatke zajedno, možete ručno upisati podatke iz prethodne KEP jer se podaci KEP koji su ručno uneti ne brišu osvežavanjem.... dakle ručno upišete i podatke početnog stanja i sve KL do prve koja će se praviti u ovom skladištu.

 

Šta je definitvno problem? U KEP knjizi pojaviće se i početno stanje iz ove MP (koje nam ne treba) i zbog toga možemo:

- Ili da svaki put pre štampe KEP obrišemo početno stanje (ručno obrišemo nađemo ga u podacima)
- Ili da napravimo neki novi red, npr ispravka i da ubacimo zaduženje u minust sa iznosom početnog stanja ove nove MP

 

Pišite preko zahteva ako je ovo objašnjenje izazvalo nova pitanja, ili nije dovoljno jasno za Vašu konretnu situaciju. 

 

U ovom tekstu