Mogućnost slanja mail-om podataka koje dobijemo kroz Dvojno knjigovodstvo>Zbirovi

Kroz Dvojno knjigovodstvo>Zbirovi (konta, analitike, stranke, radnici) dobijamo tražene podatke koje smo mogli da izvezemo u excel, štampamo ili sačuvamo u pdf-u. Sada imamo novu mogućnost, mogućnost slanja tih podataka dirktno mail-om:

U ovom tekstu