Primljen račun je platio radnik

PR od dobavljača knjižite kao i obično, dok u polju Plaćanje izaberite »Platio radnik« i u polju Platio »radnika«, koji prethodno mora biti unet u šifarnik radnika.

 

Na osnovu toga će se račun prikazati u poreskoj evidenciji sa podacima dobavljača, na nalogu za knjiženje će biti prikazana obaveza prema radniku na kontu 4638.

Obaveza prema dobavljaču neće biti napravljena.

Obaveza prema radniku se zatvara:

  • ako isplata ide na njegov TR, perko izvoda banke (zatvaranje konta 4638) ili
  • preko blagajne, tada izaberite odgovarajući izdatak koji zatvara konto 4638.
U ovom tekstu