Pretraga reda na prometima zaliha

Na svim prometima zaliha sada postoji opcija pretrage reda prometa:


Unosom naziva ili dela naziva artikla ili skladišta program daje odgovarajući pregled:

U ovom tekstu