Primljene porudžbine - napredna pretraga

Novom verzijom programa na naprednoj pretrazi primljenih narudžbina (Poslovanje > Primljene narudžbine > napredna pretraga) sada imamo i podatak o računu u koji je kopirana primljena narudžbina. Klikom na linkovan račun možemo direktno iz primljenih narudžbina da otvorimo taj konkretan račun i pregledamo ga.

U ovom tekstu