Izdati računi - kopiranje redova računa

Na izdatim računima na sačuvanom redu sa artiklom postoji opcija za kopiranje reda, na kraju reda sa desne strane. 

Klikom na opciju kopiraj učitavaju se svi podaci sa reda u polja za unos, kao kod uređivanja reda, ali prilikom dodavanja ovog reda podaci se dodaju u novi red. Postojeći red se ne menja, kao kada je u pitanju uređivanja.

U ovom tekstu