Izdati računi i otpremnice - štampanje mase na redovima

Prilikom izdavanja računa i otpremnice na štampi možemo imati i podatak o masi po jedinici.

1. Potrebno je da na podešavanju artikla u Šifarnici > Artikli > Unesemo podatak o Masi po jedinici

2. Na podešavanju štampe Izdatog računa i Otpremnice potrebno je da imamo čekirane opcije:

- Štampa u dva reda

- Štampanje mase po redovima

Ukoliko ne čekiramo opciju Štampa u dva reda, masa se neće štampati na Izdatom računu i Otpremnici.

3. Kada izdamo račun ili otpremnicu dobijemo podatak o masi na Izdatom računu i Otpremnici.


U ovom tekstu