Kako da za stranku odredim posebnu vrstu štampanja?

Za neku stranku smo prilagodili izgled računa.

Kako da odredim da se za tu stranku uvek štampa takav račun?

Postupak:

Nije potrebno ništa posebno podešavati.

Minimax prilikom svakog novog računa za neku stranku predlaže podešavanja za štampu sa prethodno izdatog računa za istu stranku.

U ovom tekstu