Pretraga za PDV u dvojnom knjigovdstvu

Kroz korake: Knjigovdstvo > Dvojno knjigovdstvo > PDV možemo raditi pretragu podataka za PDV prema određenim parametrima.

Parametri za pretagu koji su obavezni su:

- Čekiranja za označene skupove parametra na sliciPrimer: 

Čekirali smo primljene račune > Knjižna odobrenja > PDV koji se odbija > Nije interni obračun > Nije avans > Nađi


Program je pronašao račun sa rezultatima pretrage:

U ovom tekstu