Knjiženja kursnih razlika - ručni nalog knjiženja

Prilikom ručnog knjiženja kursnih razlika kroz Knjigovodstvo > Dvojno knjigovodstvo > Nov  OBAVEZNO je koristiti vrstu naloga za knjiženje: KR- Kursne razlike.  Potrebno je za sva konta za koja radimo kursnu razliku označiti u nalogu VALUTU za koju radimo kursnu razliku To znači da za svaki konto koji ima knjiženje u više valuta potrebno je kursnu razliku uneti za svaku valutu posebno. Bitan je podatak za koju valutu se radi kursna razlika i kolone Duguje i Potražuje su prazne - unos nije moguć, a unosi se podatak kursne razlike u RSD u Dugovnu ili Potražnu stranu u zavisnosti da li je u pitanju pozitivna ili negativna kursna razlika.

U ovom tekstu