Prodaja paketa kroz IR

Kada prodajemo PAKET ne treba nam radni nalog, već ćemo to raditi kroz izdat račun.


Šta ovo znači: da prodajemo artikal kojeg nema na stanju, koji ne postoji u zalihama, ali njegova sastavnica se skida sa stanja automatski kad izdamo račun.

Koraci su sledeći:


1. Kreiramo Šifarnik > Artikli > Nov artikal kojem upišemo ime i kod tipa artikla označimo proizvod.

Kada pravimo sastavnicu, ovde deo sastavnice može biti i materijal i roba. 

- na kraju obavezno štikliramo Smanjivanje iz računa po sastavnici

2. idemo u Poslovanje> Izdati računi > Nov unesemo račun i ovaj artikal prethodno kreiran i kliknemo Izdaj. 

Automatski dobijamo: nalog za knjiženje i skidanje zaliha sa stanja. ALI skida se samo sastavnica, pogledajte u zalihama, ovaj artikal nigde ne postoji jer predstavlja paket sastavljen od sastavnice.

U ovom tekstu