Prodaja paketa kroz IR

Kada prodajemo PAKET ne treba nam radni nalog.


Šta ovo znači: da prodajemo artikal kojeg nema na stanju, koji ne postoji u zalihama, ali njegova sastavnica se skida sa stanja automatski kad izdamo račun.

Koraci su sledeći:
1. napravimo:

- u artiklima proizvod, 

-imenujemo, 

-označimo da je tip: proizvod. 

-Sada napravimo sastavnicu, ovde deo sastavnice može biti i materijal i roba. 

- na kraju obavezno štikliramo Smanjivanje iz računa po sastavnici


2. idemo u Poslovanje> Izdati računi > unesemo račun i ovaj artikal prethodno kreiran i kliknemo Izdaj. 

Automatski dobijamo: nalog za knjiženje i skidanje zaliha sa stanja. ALI skida se samo sastavnica, pogledajte u zalihama, ovaj artikal nigde ne postoji jer predstavlja paket sastavljen od sastavnice.

U ovom tekstu