Prodaja paketa kroz IR

Kada prodajemo PAKET ne treba nam radni nalog, već ćemo to raditi kroz izdat račun.


Šta ovo znači: da prodajemo artikal kojeg nema na stanju, koji ne postoji u zalihama kao takav (ne možemo videti na zalihama karticu ovog artikla), ali njegova sastavnica se skida sa stanja automatski kad izdamo račun.

Koraci su sledeći:

1. Kreiramo artikal koracima: Šifarnici > Artikli > Nov > unosimo naziv, stopu pdv-a i kod tipa artikla označimo proizvod ili roba.

Kada pravimo sastavnicu, stavke sastavnice mogu biti i materijal i roba. 

Na kraju obavezno štikliramo polje Smanjivanje po sastavnici iz izdatog računa (paket)


2. Idemo u Poslovanje > Izdati računi > Nov unesemo račun i ovaj artikal prethodno kreiran i kliknemo Izdaj. 


Automatski dobijamo: nalog za knjiženje i skidanje zaliha sa stanja - promet IS na zalihama. ALI skida se samo sastavnica, pogledajte u zalihama, ovaj artikal nigde ne postoji jer predstavlja paket sastavljen od sastavnice.


U ovom tekstu