Pregled izdatih i primljenih računa - ubačena nova kolona pri izvozu u excel

Prilikom izvoza Primljenih ili Izdatih računa u excel tabelu, dodata je nova kolona tj. podatak o državi stranke. Podatk se povlači iz šifarnika stranaka.

Potrebno je kroz Poslovanje>Izdati/Primljeni računi> kliknuti na ikonicu   <Izvoz pregleda> i dobijamo podatke u excel tabeli:


Tabela sa ubačenom kolonom:

U ovom tekstu