Employee (Radnik)

Uputstvo se odnosi na prenos podataka šifarnika radnika preko API interfejsa.

Uputstvo:RS: Širafnik - Radnici
API dokumenatcija: https://moj.minimax.rs/RS/API/Home/ModuleDetails/Employee
Kratak opis:

Omogućeno je: 

 • dodavanje novog radnika
 • brisanje radnika
 • povlačenje podataka jednog radnika.
 • povlačenje podataka svih radnika za datu organizaciju.
 • povlačenje podataka radnika za sinhronizaciju.
 • Uređivanje/ažuriranje podataka radnika. 

Employee - podaci radnika

Employee

Podatak

Opis

Code

Šifra radnika

TaxNumber

FirstName

Ime radnika

LastName

Prezime radnika

Address

Adresa

PostalCode

Poštanski broj

City

Grad

Country

Država boravka

*********

CountryOfResidence

Država rezidentnosti

*********

DateOfBirth

Datum rođenja

Gender

Šol:

 • M - muški.
 • Z - ženski.

EmploymentStartDate

Datum početka zaposlenja

EmploymentEndDate

Datum prekida zaposlenja

EmploymentType

Vrsta zaposlenja:

 • ZD - zaposleni radnik.
 • ZL - zaposleni vlasnik.
 • ZAP - zaposlen kod drugog poslodavca.
 • DSP - stipendista.

PersonalIdentificationNumber

JMBG

Notes

Napomene

InsuranceBasis

Podaci se popunjavaju samo ako je EmploymentType = ZL.

U zavisnosti od vrste organizacije, za preduzetnika upisuje se:
Za vrstu organizacije privredno društvo, upisuje se:


U ovom tekstu