Slanje Obračuna zarade i naknade zarade putem mail-a

Novom verzijom programa omogućeno je slanje Obračuna zarade i naknade zarade putem mail-a zajedno sa Obračunskim listom zaposlenog. Detaljna uputstva za slanje platnih lista i obračuna zarade i naknade zarade su u LINKUU ovom tekstu