Journal (Nalog za knjiženje)


Osnovno uputstvo:

SL: Ručni unos naloga za knjiženje

API dokumentacija:

https://moj.minimax.rs/RS/API/Home/ModuleDetails/Journal

Kratek opis

Omogućeno je čitanje naloga za knjiženje.

Omogućeno je dodavanje i menjanje naloga za knjiženje.

Omogućeno je brisanje naloga za knjiženje.

 

Podaci naloga za knjiženje:

 

Primeri:

 • Unos novog naloga za knjiženje bez podataka za Knjige PDV,
 • Unos novog naloga za knjiženje sa podacima za Knjige PDV.

 

Journal - podaci naloga za knjiženje

Journal

Podatak

Opis

JournalType

Vrsta naloga za knjiženje, obavezan podatak.

Unese se ID vrste naloga za knjiženje - vrstu naloga izaberemo iz šifarnika vrsta naloga za knjiženje, koji ispisujemo pozivom metode GetJournalTypes

JournalDate

Datum naloga za knjiženje, obavezan podatak.

Description

Opis naloga za knjiženje.

Status

Status naloga za knjiženje. Podatak je samo za prikaz.

 • O – nactr,
 • P – potvrđena,
 • A – automatska

JournalEntries

Redovi naloga za knjiženje, stavovi (knjižbe)

Spisak stavova.

VatEntries

Redovi za knjigu PDV-a

Spisak PDV-a.

 

JournalEntry - podaci reda naloga za knjiženje, stavovi (knjižbe)

JournalEntry

Podatak

Opis

ExternalId

Eksterni ID stava za vezu sa redom u Knjizi PDV-a. Neobavezan pdoatak.

Journal

ID naloga za knjiženje u kome knjižimo

JournalEntryDate

Datum knjižbe, obavezan podatak

DueDate

Datum dospeća

TransactionDate

Datum prometa

Account

Konto, obavezan podatak

Unese se ID konta – konto izaberemo iz šifarnika konta, odakle ga ispisujemo pozivom metode GetAccounts.

Customer

Stranka

Unese se ID stranke – stranku izaberemo iz šifarnika stranaka, odakle ga ispisujemo pozivom metode GetCustomers.

Analytic

Analitika

Unese se ID analitike – analitiku izaberetemo iz šifarnika analitika, odakle ga ispisujemo pozivom metode GetAnalytics.

Employee

Radnik

Unese se ID radnika - radnika izaberemo iz šifarnika radnika, odakle ga ispisujemo pozivom metode GetEmployees.

Currency

Novčana jedinica, obavezan podatak.

Unese se ID valute - valutu izaberemo iz šifarnika novčanih jedinica, odakle ga ispisujemo pozivom metode GetCurrencies.

Description

Opis stava

PaymentReference

Veza za plaćanje

Ako se lažu stranka i veza za plaćanje, kao i stranka i poziv na broj na nalogu za plaćanje, onda se pri uvozi izvoda ovakav stav automatski predlaže za zatvaranje.

Debit

Iznos u duguje u novčanoj jedinici.

Ako je uneta domaća valuta, tada je podatak identičan podatku DebitInDomesticCurrency.

Credit

Iznos u potražuje u novčanoj jedinici.

Ako je uneta domaća valuta, tada je podatak identičan podatku CreditInDomesticCurrency.

DebitInDomesticCurrency

Iznos u duguje u domaćoj valuti.

Ako je knjiženje u stranoj valuti, ovaj podatak se preračunava na osnovu kursa.

CreditInDomesticCurrency

Iznos u potražuje u domaćoj valuti.

Ako je knjiženje u stranoj valuti, ovaj podatak se preračunava na osnovu kursa.

 

VatEntry - podaci PDV

VatEntry

Podatak

Opis

Journal

ID naloga za knjiženje za koji su vezani podaci za PDV

VatDate

Datum za PDV.

U slučaju, da se vodi PDV po realizaciji, potrebno je ovaj pdatak ostaviti prazan i povezati PDV sa knjiženjem sa podatkom ExternalID i JournalEntryExternalID.

VatBook

Knjiga PDV. Izbor između:

 • PR – knjiga primljenih računa,
 • IR – knjiga izdatih računa

VatAccountingType

Vrsta obračuna PDV. Moguć izbor između:

 • IS - Promet inostranstvo - deo RS
 • IO - Promet inostranstvo - PDV se odbija
 • IN - Promet inostranstvo - PDV se ne odbija
 • IZ - Promet inostranstvo - ostvaren u RS
 • PS - Prevozne usluge
 • NP - PDV se ne obračunava

 

Ako nemamo određenu vrstu obračuna PDV, taj odatak je NULL.

VatEntryDate

Datum knjiženja PDV

Customer

Stranka

Unese se ID stranke – stranku izaberemo iz šifarnika stranaka, odakle ga ispisujemo pozivom metode GetCustomers.

Document

Dokument , obravezan podatak

DocumentDate

Datum dokumenta, obavezan podatak

ReceivedDate

Ako je knjiga primljenih računa, ovaj podatak predstavlja Datum prijema.

Ako je knjiga izdatih računa, ovaj podatak predstavlja Datum prometa.

SelfTaxing

Samooporezivanje (interni obračun), obavezan podatak. Izbor između:

 • D – da,
 • N – ne

JournalEntry

ID knjiženja

JournalEntryExternalID

Eksterni ID knjiženja. Ovaim podatkom povezujemo knjiženje i zapis u Knjizi PDV.

 

Notes

Napomena

AdvancePayment

Avans, obavezan pdoatak. Izbor između:

 • D – da,
 • N - ne

Analytic

Analitika

Unese se ID analitike - analitiku izaberemo iz šifarnika analitika, odakle ga ispisujemo pozivom metode GetAnalytics.

VatEntryRows

Spisak redova PDV-a.

 

VatEntryRow - podaci reda PDV

VatEntryRow

Podatak

Opis

VatEntry

ID PDV-a

VatRate

Stopa PDV, obavezan podatak

Unese se ID stope PDV-a - stopu PDV izaberemo iz šifarnika stopa PDV, odakle ga ispisujemo pozivom metode GetVatRates.

VatBase

Osnovica

Vat

PDV

NonDeductibleVatBase

Neodbitni PDV osnovica

NonDeductibleVat

Neodbitni PDV

ServicesVatBase

Osnovica od usluga

ServicesVat

PDV od usluga

ServicesNonDeductibleVatBase

Neodbitni PDV osnovica od usluga

ServicesNonDeductibleVat

Neodbitni PDV od usluga

 

Primeri

Prilikom programiranja objekta za slanje možemo koristite testne podatke objekta, koje prikazujemo klikom na dugme Test API na pogledau svake metode.

 

Unos novog naloga za knjiženje bez podataka za Knjigu PDV

 

Metoda: AddJournal

Journal

Podatak

Opis

JournalType

ID vrste naloga za knjiženje

JournalDate

10.9.2015

Description

IR:2015-115

JournalEntries

Spisak JournalEntries

 

 

JournalEntry

Podatak

Opis

Customer

ID stranke

Account

ID konta 2040

JournalEntryDate

9.9.2015

TransactionDate

8.9.2015

DueDate

29.9.2015

PaymentReference

20150999

Currency

ID valute (RSD)

Debit

1200

DebitInDomesticCurrency

1200

 

JournalEntry

Podatek

Opis

Account

ID konta 6140

JournalEntryDate

8.9.2015

Currency

ID valute (RSD)

Credit

1000

CreditInDomesticCurrency

1000

 

JournalEntry

Podatek

Opis

Account

ID konta 4700

JournalEntryDate

8.9.2015

Currency

ID valute (RSD)

Credit

200

CreditInDomesticCurrency

200

 

JSON:

{  "JournalId": 0,  "JournalType": {    "ID": 2,    "Name": null,    "ResourceUrl": null  },  "JournalDate": "2015-09-10T12:19:59.5600677+02:00",  "Description": "IR:2015-115",  "Status": null,  "JournalEntries": [{    "ExternalId": null,    "JournalEntryId": null,    "Journal": null,    "JournalEntryDate": "2015-09-09T00:00:00",    "DueDate": "2015-09-29T00:00:00",    "TransactionDate": "2015-09-08T00:00:00",    "Account": {      "ID": 36559605,      "Name": null,      "ResourceUrl": null    },    "Customer": {      "ID": 3381150,      "Name": null,      "ResourceUrl": null    },    "Analytic": null,    "Employee": null,    "Currency": {      "ID": 7,      "Name": null,      "ResourceUrl": null    },    "Description": null,    "PaymentReference": "20150999",    "Debit": 1200.0,    "Credit": 0.0,    "DebitInDomesticCurrency": 1200.0,    "CreditInDomesticCurrency": 0.0,    "RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",    "RowVersion": null  },  {    "ExternalId": null,    "JournalEntryId": null,    "Journal": null,    "JournalEntryDate": "2015-09-08T00:00:00",    "DueDate": null,    "TransactionDate": null,    "Account": {      "ID": 36560301,      "Name": null,      "ResourceUrl": null    },    "Customer": null,    "Analytic": null,    "Employee": null,    "Currency": {      "ID": 7,      "Name": null,      "ResourceUrl": null    },    "Description": null,    "PaymentReference": null,    "Debit": 0.0,    "Credit": 1000.0,    "DebitInDomesticCurrency": 0.0,    "CreditInDomesticCurrency": 1000.0,    "RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",    "RowVersion": null  },  {    "ExternalId": null,    "JournalEntryId": null,    "Journal": null,    "JournalEntryDate": "2015-09-08T00:00:00",    "DueDate": null,    "TransactionDate": null,    "Account": {      "ID": 36559862,      "Name": null,      "ResourceUrl": null    },    "Customer": null,    "Analytic": null,    "Employee": null,    "Currency": {      "ID": 7,      "Name": null,      "ResourceUrl": null    },    "Description": null,    "PaymentReference": null,    "Debit": 0.0,    "Credit": 200.0,    "DebitInDomesticCurrency": 0.0,    "CreditInDomesticCurrency": 200.0,    "RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",    "RowVersion": null  }],  "VatEntries": null,  "RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",  "RowVersion": null
}

 

 

Unos novog naloga za knjiženje sa podacima za Knjigu PDV

Napravimo nalog za knjiženje kao što je opisano u poglavlju Unos novog naloga za knjiženje bez podataka za PDV.

Za potrebe PDV-a na knjiženje potraživanja dopišemo i podatak ExternalId, da možemo pri upisivanju PDV-a da povežemo PDV i knjiženje, ostalo je sve identično kao na nalogu za knjiženje koji ne sadrži podatke o PDV-u.

 

Metoda: AddJournal

JournalEntry

Podatek

Opis

Customer

ID stranke

Account

ID konta 2040

JournalEntryDate

9.9.2015

TransactionDate

8.9.2015

DueDate

29.9.2015

PaymentReference

20150999

ExternalId

terjatev

Currency

ID valute (RSD)

Debit

1200

DebitInDomesticCurrency

1200

 

JSON:

{  "JournalId": 0,  "JournalType": {    "ID": 2,    "Name": null,    "ResourceUrl": null  },  "JournalDate": "2015-09-11T13:15:47.774144+02:00",  "Description": "IR:2015-115",  "Status": null,  "JournalEntries": [{    "ExternalId": "terjatev",    "JournalEntryId": null,    "Journal": null,    "JournalEntryDate": "2015-09-09T00:00:00",    "DueDate": "2015-09-29T00:00:00",    "TransactionDate": "2015-09-08T00:00:00",    "Account": {      "ID": 36559605,      "Name": null,      "ResourceUrl": null    },    "Customer": {      "ID": 3381150,      "Name": null,      "ResourceUrl": null    },    "Analytic": null,    "Employee": null,    "Currency": {      "ID": 7,      "Name": null,      "ResourceUrl": null    },    "Description": "",    "PaymentReference": "20150999",    "Debit": 1200.0,    "Credit": 0.0,    "DebitInDomesticCurrency": 100.0,    "CreditInDomesticCurrency": 0.0,    "RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",    "RowVersion": null  },  {    "ExternalId": null,    "JournalEntryId": null,    "Journal": null,    "JournalEntryDate": "2015-09-08T00:00:00",    "DueDate": null,    "TransactionDate": null,    "Account": {      "ID": 36560301,      "Name": null,      "ResourceUrl": null    },    "Customer": null,    "Analytic": null,    "Employee": null,    "Currency": {      "ID": 7,      "Name": null,      "ResourceUrl": null    },    "Description": "",    "PaymentReference": null,    "Debit": 0.0,    "Credit": 1000.0,    "DebitInDomesticCurrency": 0.0,    "CreditInDomesticCurrency": 1000.0,    "RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",    "RowVersion": null  },  {    "ExternalId": null,    "JournalEntryId": null,    "Journal": null,    "JournalEntryDate": "2015-09-08T00:00:00",    "DueDate": null,    "TransactionDate": null,    "Account": {      "ID": 36559862,      "Name": null,      "ResourceUrl": null    },    "Customer": null,    "Analytic": null,    "Employee": null,    "Currency": {      "ID": 7,      "Name": null,      "ResourceUrl": null    },    "Description": "",    "PaymentReference": null,    "Debit": 0.0,    "Credit": 200.0,    "DebitInDomesticCurrency": 0.0,    "CreditInDomesticCurrency": 200.0,    "RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",    "RowVersion": null  }],  "VatEntries": null,  "RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",  "RowVersion": null
}

 

POtom na ovaj nalog dodajemo podatke za PDV.

Metoda: AddVATEntry

VatEntry

Podatek

Opis

VatBook

IR

VatDate

8.9.2015

Customer

ID stranke

Document

IR:2015-115

DocumentDate

9.9.2015

ReceivedDate

8.9.2015

Pri zapisu za KIR ovaj podatak predstavlja datum prometa.

SelfTaxing

N

AdvancePayment

N

JournalEntryExternalId

potraživanje

Pri upisivanju se proverava da li na tom nalogu za knjiženje postoji knjiženje (JournalEntry), koje imate ExternalID jednak JournalEntryExternalId. Ako postoji, povezaće se knjiženje i PDV i upisati ID knjiženja u JournalEntry.

VatEntryRows

Spisak VatEntryRows

 

VatEntryRow

Podatek

Opis

VatRate

ID stope PDV (opšta stopa S)

VatBase

1000.0

Vat

200.0

 

JSON:

{  "VatEntryId": null,  "Journal": null,  "VatDate": "2015-09-08T00:00:00",  "VatBook": "IR",  "VatAccountingType": null,  "VatEntryDate": null,  "Customer": {    "ID": 3381150,    "Name": null,    "ResourceUrl": null  },  "Document": "IR:2015-115",  "DocumentDate": "2015-09-09T00:00:00",  "ReceivedDate": "2015-09-08T00:00:00",  "PaymentDate": null,  "SelfTaxing": "N",  "JournalEntry": null,  "JournalEntryExternalId": "terjatev",  "Notes": null,  "AdvancePayment": "N",  "Analytic": null,  "VatEntryRows": [{    "VatEntryRowId": null,    "VatEntry": null,    "VatRate": {      "ID": 36,      "Name": null,      "ResourceUrl": null    },    "VatBase": 1000.0,    "Vat": 200.0,    "NonDeductibleVatBase": 0.0,    "NonDeductibleVat": 0.0,    "ServicesVatBase": 0.0,    "ServicesVat": 0.0,    "ServicesNonDeductibleVatBase": 0.0,    "ServicesNonDeductibleVat": 0.0,    "RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",    "RowVersion": null  }],  "RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",  "RowVersion": null
}

 


U ovom tekstu