Opis artikla za elektronsku fakturu

SEF nema polje za opis artikla.

Sa novom verzijom programa opis artikla koji unosite u Minimaxu, će biti automatski prikazan u nastavku naziva artikla na samom SEF-u.

Izdat račun u Minimaxu: 

Elektronska faktura na SEF-u:

U ovom tekstu