Dugmad u okviru prostog knjigovodstva

Dugmad koja imamo na raspolaganju, u okviru modula Prosto knjigovodstvo, su sledeća:


1. Zatvori - ovo dugme koristimo kada želimo da izađemo iz modula Prosto knjigovodstvo

2. Knjiga PK-1 - klikom na ovo dugme dolazimo do stranice za štampanje PK-1 knjige.

3. Knjiga PK-2 - klikom na ovo dugme dolazimo do stranice za štampanje PK-2 knjige za svako evidentirano osnovno sredstvo.

4. Maloprodaja - kada kliknemo na ovo dugme, program će nas prebaciti u modul Maloprodaja.

5. Gostionica - kada kliknemo na ovo dugme, program nas prebacuje u modul Gostionica, za unos prometa u ugostiteljskom objektu.

6. Alati - klikom na ovo dugme dobijamo mogućnost korišćenja dodatnih alata za rad u prostom knjigovodstvu.

  • Numerisanje - otvara nam se stranica preko koje vršimo numerisanje prometa zapisanog u PK-1.
  • Prenos iz naloga za knjiženje - otvara nam se stranica preko koje vršimo prenos knjiženja sa naloga za knjiženje u Prosto knjigovodstvo. Preno se vrši samo sa onih konta na kojima imamo obeleženo da se promet sa tog konta prepisuje u određenu kolonu u PK-1 knjige.
  • Brisanje - preko ove stranice možemo da izbrišemo stavke koje nisu numerisane a prenete su iz naloga za knjiženje.

 


U ovom tekstu