Štampa platne liste - grafički prikaz

Sa novom verzijom programa na prvom koraku plate, na tabu pregled je moguće unositi opise ispod ili iznad, a opšta podešavanja štampe platne liste možete uraditi ovde na tabu pregled klikom na opciju uredi opšta podešavanja ili kroz korake Podešavanje organizacije > Podešavanje štampe > Platna lista.


U podešavanju štampe platne liste u delu ostala podešavanja sada imamo mogućnost:

-Štampe analitike na platnoj listi

-Štampe grafičkog prikaza ključnih podataka


U ovom tekstu