Dnevnik knjiženja

Iz menija izaberemo Dvojno knjigovodstvo > Dnevnik

Odredimo uslove za ispis dnevnika:

1. Nalog za knjiženje: Izaberemo period naloga za knjieženje (podatak je obavezan).

2. Knjiženje: Po potrebi ograničimo datum knjiženja.  

3. Vrsta naloga za knjiženje: Ako izaberemo vrstu naloga za knjiženje, na ispisu će biti prikazana samo ta vrsta naloga za kjniženje, u suprotnom ostavimo to polje prazno.

4. Samo potvrđene: na ispisu će biti samo potvrđeni nalozi za knjiženje. Ako ne označimo kvačicom, na ispisu će biti i stavke iz nacrta naloga za knjiženje.

5. Podaci o knjiženju: na ispisu že biti podaci o korisniku, koji je upisao određeni podatak, datum i vreme knjiženja. Ako je neki podatak u međuvremenu promenjen, na ispisu će biti korisnik koji je ispravio taj podatak, datum i vreme promene. Ako ne označimo kvačicom, ovi podaci se neće ispisivati.

6. Upisao/popravio: ako izaberemo prikaz podataka o knjiženju, imamo mogućnost da ispis ograničimo samo na određene korisnike koji su te podatke upisivali i/ili popravljali. Ako polje ostavimo prazno, na ispisu će biti podaci svih korisnika.

Možemo izabrati dva ispisa

  • Odštampaj dnevnik naloga za knjiženje: hroniloški pregled knjiženja po svakom nalogu za knjiženje
  • Odštampaj dnevnik perioda: hronološki pregled svih knjiženja u određenom periodu.
U ovom tekstu